Produkty spożywcze wymagają specjalnego sposobu przewożenia. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w przypadku towarów codziennie nabywanych w sklepach, charakteryzujących się krótkim okresem przechowywania, należy zastosować transport chłodniczy. Czym jest tego rodzaju transport? Za pomocą jakich pojazdów jest wykonywany? Jak zapewnić świeżość produktów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. 

Czym jest transport chłodniczy?

Chłodniczy transport międzynarodowy to rodzaj transportu produktów spożywczych. Wykonuje się go z użyciem specjalnego typu pojazdów. Ich nadwozie stanowi chłodnia, dzięki której przewożony towar ma zapewnioną odpowiednią temperaturę. W konsekwencji transport może być wykonywany na znacznie dłuższych trasach. Zastosowanie specjalistycznego środka transportu powoduje, że transport do Hiszpanii czy transport do Włoch jest w ogóle możliwy. Gdyby bowiem produkty spożywcze były przewożone zwykłymi samochodami ciężarowymi czy dostawczymi, to transportowane ładunki nie przetrwałyby, a na miejsce rozładunku dotarłyby nieświeże i w złej jakości. 

Warto zwrócić uwagę, że pojazdy używane w ramach transportu chłodniczego mają wiele funkcji. Podstawowa z nich to oczywiście chłodzenie, ale możliwe jest także głębokie mrożenie czy nawet ogrzewanie. Pojazdy posiadają także różne ułatwienia dla kierowców, np. funkcję zdalnego kontrolowania temperatury. Dzięki temu transport jest nie tylko bezpieczny, ale także komfortowy, a towary dojeżdżają do sklepu świeże. Nie bez znaczenia jest także, że pojazdy wykorzystywane do transportu chłodniczego muszą spełniać specjalne normy sanitarne. Fakt ten potwierdza się specjalnym dokumentem – paszportem sanitarnym. Musi on być okazywany podczas kontroli celnej, a jego brak powoduje, że poruszanie się pojazdem nie jest bezpieczne. Co więcej, określone wymogi muszą spełniać także kierowcy pracujący przy transporcie chłodniczym – konieczne jest posiadanie wysokich kwalifikacji, dużego doświadczenia w branży przewozowej, a także zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza, że kierowca jest przydatny do pracy. 

Zastosowanie transportu chłodniczego

Transport chłodniczy stosuje się w przypadku produktów, które należy przewozić w specjalnej temperaturze. Wśród nich można wyróżnić:

  • nabiał,
  • ryby i owoce morza, 
  • mięso, 
  • owoce i warzywa, 
  • alkohol,
  • wyroby tytoniowe, 
  • środki lecznicze,
  • wyroby cukiernicze, 
  • rośliny ozdobne i kwiaty, 
  • inne substancje chemiczne. 

Wskazane powyżej towary muszą być transportowane z zachowaniem odpowiednich norm, by nie uległy uszkodzeniu. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać określonej instrukcji przewozu, aby nie narazić się na obciążenie karami umownymi za nieprawidłowe wykonanie umowy. 

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.